GRAFFITI NON STOP Prezentuje..

HALA PRODUKCYJNA.
Konwent Graffiti/ Street Art
21-27.09.2009 Centrum Kultury Agora,
ul.Serbska 5A, Wroc?aw

Ruszy?a tygodniowa impreza podsumowuj?ca projekt Graffiti Non Stop we Wroc?awiu.

B?dzie mo?na zobaczy? dokonania artystów z ostatnich 5 lat, podejrze? ich samych przy pracy, wzi?? udzia? panelach dyskusyjnych o sztuce w krajobrazie Wroc?awia, obejrze? wystawy i projekcje.

“Wykorzystanie sztuki ulicy do kreatywnych dzia?a? w przestrzeni miejskiej, promowanie idei spo?ecze?stwa obywatelskiego w?ród m?odzie?y czy realizacje graffiti na ogromn? skal? to pozytywne do?wiadczenia, które da?y nam podstaw? do rozszerzenia programu GNS – wi?cej dowiesz si? zagl?daj?c na GraffitiNonStop

ZAPRASZAMY!

This entry was posted in News and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.